Scholengroep 20 – KA Zottegem

Architect: B2AiStudio Rosan Bosch
Building coordinator: Scholengroep 20 – KA Zottegem
Contractor finishing: Nick Vandenberghe